Sebuah program kerja sama antara pihak LKP Utama Jaya dengan pihak sekolah untuk menjadikan siswa yang kompeten di bidang jurusannya. Program ini telah terlaksana sejak 2016.